AREA GROUP KAĞİT VE AMBALAJ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Şirket e- posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımızailetilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

AREA GROUP                       Kâğıt ve Ambalaj İth. İhr.San. Ve Tic. A.Ş

Egemenlik Mah. Aydınlar Cd. No:50/A Işıkkent Bornova-İzmir

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

AREA GROUP                       Kâğıt ve Ambalaj İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş

Egemenlik Mah. Aydınlar Cd. No:50/A Işıkkent Bornova-İzmir

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

e-Posta Yoluyla

info@areagroup.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Adı Soyadı                  :

 

T.C. Kimlik Numarası           :

 

Adres                          :

 

Cep Telefonu              :

 

Şirketimizle Olan

İlişkiniz                       :           … Ziyaretçi    …Müşteri       …Çalışan        …Diğer

 

Şirketimizle İletişimde Olduğunuz

Birim              :

Şirketimizle İletişimde Olduğunuz

Konu                            :

Şirketimizle Olan İlişkiniz

Sona Erdi mi?                        :

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirilerek KVK Kanunu’nun 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumundeğerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma aitolduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmışolduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması,kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak İMAJ BASKI AMBALAJ MATBAACILIK SANAYİVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenmesine izin veriyorum.

  • Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.
  • Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
  • Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.)

 

AREA GROUP KAĞİT VE AMBALAJ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz.

Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi)

İlgili Kişinin Adı Soyadı        :

Başvuru Tarihi                      :

İmza                                       :

Kağıt üretimi sektöründe üretim kalitesi ve çeşitliliği ile yeni bir sayfa açmakta, hizmete yeni bir boyut kazandırmaktadır.

Bize Ulaşın

Egemenlik Mah. Aydınlar Cd. No:50/A Işıkkent Bornova-İzmir
Copyright © 2019 - Tüm Hakları Saklıdır - Tasarım |